18.04.2018

Onko sinun verkkosivustosi esteetön eli saavutettava?

Verkkosivustot on suunniteltu usein vain yleisimpiä verkon käyttötapoja ajatellen. Tähän on kuitenkin tulossa muutos viimeistään nyt, kun laki julkisen sektorin verkkopalveluiden saavutettavuudesta astuu voimaan.
T_PLACEHOLDER_IMAGE

Lainsäädäntö verkkopalvelun saavutettavuudesta on astumassa voimaan tulevana syksynä 1.9.2018. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että julkisen sektorin verkkopalveluiden tulee olla mahdollisimman monelle ihmiselle saavutettavia.

Päivitys: Saavutettavuuslainsäädännön voimaan astuminen viivästyy. Saavutettavuusvaatimuksia aletaan soveltaa julkisen sektorin digitaaliseen palveluihin vaiheittain syyskuusta 2019 alkaen. https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Mitä saavutettavuus on ja kuka siitä hyötyy?

Saavutettavuus on verkossa käytettävä vastine esteettömyydelle. Saavutettavalla verkkopalvelulla tarkoitetaan verkkosivustoa tai muuta verkkopalvelua, jota kellä tahansa on yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää huolimatta vammoista tai toimintarajoitteista.

Esimerkiksi näköön, kuuloon ja motorisiin kykyihin liittyvät rajoitteet vaativat verkkopalvelun tiettyjen ominaisuuksien olevan kunnossa, jotta sitä olisi sujuva käyttää. On kuitenkin tärkeää sisäistää, että saavutettavuus on kaikkien käyttäjien etu, oli heillä rajoitteita tai ei.

Käytännössä verkkopalvelun tekniikka sekä sisällöntuotanto tulee siis toteuttaa siten, että palvelun käyttö sujuu niin tietokoneella kuin mobiililaitteella sekä erilaisin apuvälinein.

 

Esimerkkejä saavutettavuuteen vaikuttavista asioista

Näkörajoitteiset henkilöt lukevat verkkosivustoa usein käyttäen selaamiseen avustavaa teknologiaa, kuten pistenäyttöä tai pelkkää näppäimistöä ruudunlukuohjelman selostamana. Silloin on tärkeää, että verkkosivuston tekniset ominaisuudet ja sisältö täyttää tietyt kriteerit toimivuuden takaamiseksi. Esimerkiksi teksti tulee olla hyvin jäsenneltyä ja oikein otsikoitua, kuvassa olevan alt-tekstin pitää kertoa kuvan sisällöstä ja linkkien sisältää tieto siitä, minne se on ohjaamassa.

Videoiden tekstitys on aina plussaa. Se huomioi niin kuulorajoitteiset henkilöt kuin he, joilla äänentoisto ei syystä tai toisesta ole mahdollista. Yhteydenottotapana on myös hyvä tarjota aina jokin muukin vaihtoehto kuin puhelinpalvelu.

Hyvällä ja selkeällä kielellä kirjoitettu sisältö palvelee kaikkia, mutta erityisesti henkilöitä, joiden äidinkieli ei ole suomi tai muita, joilla on kielellisiä rajoitteita.

 

Miten sinä voit parantaa verkkopalvelusi saavutettavuutta?

Olemme joensuulainen digitoimisto atFlow Oy ja uudistamme paraikaa asiakkaidemme sivustojen saavutettavuutta. Jos sinäkin kaipaat sparrausta ja tukea verkkopalvelusi saavutettavuuden toteuttamiseen, ota yhteyttä suoraan asiantuntijaamme:

Jouni Tolvanen, projektijohtaja
jouni@atflow.fi, 050 452 5620

Tai tutustu aiheeseen lisää täällä:
https://atflow.fi/cp/saavutettava-verkkopalvelu

Tekstin lähteenä käytettyjä sivustoja:
http://papunet.net/saavutettavuus
http://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi