Vastuullisuus

ARVOMME

Avoimuus ja välittäminen

Hoidamme asiat rehellisesti, aidosti ja suurella sydämellä - niin sisälle kuin ulospäin.

Laadukkuus ja kestävyys

Teemme ratkaisuja, jotka kestävät aikaa. Taistelemme kertakäyttökulttuuria vastaan.

Hyvinvoiva henkilöstö

Hyvinvoivat ja onnelliset ihmiset huolehtivat, että me ja asiakkaamme voivat hyvin.

Suunnitelmallisuus

Teemme asiat suunnitellen, harkintaa käyttäen ja siten oikein.Vastuullisuus on osa atFlow’n arvopohjaa. Se ohjaa yritystä toimimaan pitkän aikavälin kestävyyden tavoitteluun yhteiskunnassa tieto- ja tiedepohjaisella valmistelulla ja päätöksenteolla, sekä rohkaisee avoimeen ja osallistavaan keskusteluun. Vastuullisuutta lähestytään kokonaisvaltaisesti niin liiketoiminnan suunnittelun kuin päivittäisen tekemisen kautta. Asioiden tekeminen kestävästi on ollut meille ainoa oikea ja luonteva tapa yrityksen alkumetreiltä vuodesta 2008 lähtien. Ohjenuora on ollut helppo, kun on kuunnellut omaa sisäistä kompassiaan –olemme aina halunneet olla hyvien puolella. Niitä, joiden kehutaan tekevän asiat aidosti, rehellisesti ja luotettavasti. Sellaisena yhteisönä, jossa ihmiset tykkäävät työstään ja toisistaan, auttaen asiakkaita, joiden kanssa halutaan olla tekemisissä myös huomenna.

Hiilineutraali data ja palvelinympäristö

Olemme jo vuosia luottaneet palvelinyhteistyössä Hetzner Finland Oy:n osaamiseen, tietoturvaan ja vastuullisuuteen. Halusimme luotettavan toimijan, jolla on palvelinsali Suomessa sekä toiminta järjestetty ekologisesti kestävästi. Palvelimien sähkönkulutuksesta 100% katetaan uusiutuvalla energialla - tuuli- ja vesivoimalla. Uudistimme 2023-2024 vaihteessa sähköpostipalveluitamme ulkoistamalla ne täysin. Perusteina valinnallemme olivat vastuullisuus, asiakaspalvelun laatu, kotimaisuus ja kustannustehokkuus. Sähköpostipalveluissa kumppaniksemme valikoitui kuopiolainen Hostaan.fi. Hostaan.fi käyttää täysin suomalaisia palvelimia sekä neutraloi kaiken tuottamansa hiilijalanjäljen mm. istuttamalla vastaavan määrän puita vuosittain. 

Joensuun ilmastokumppanuus

Liityimme Joensuun seudun ilmastokumppanuusverkostoon 24.10.2022. Ilmastokumppanuusverkostoon liittyvät toimijat allekirjoittivat kaupungin kanssa vapaaehtoisen ilmastositoumuksen. Ilmastositoumuksessaan atFlow Oy on sitoutunut noudattamaan seuraavia toimenpiteitä ja tavoitteita:

  • Edistämme Joensuun kaupungin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.
  • Toteutamme opinnäytetyöntekijän avulla päästölaskennan oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöjen selvittämiseksi.
  • Selvitämme mahdollisuutta edistää energiatehokkuutta ja aurinkopaneelien käyttöönottoa vuokraamissamme toimitiloissa.
  • Seuraamme aktiivisesti energiankulutustamme ja pohdimme ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi.
  • Keskustelemme palveluntarjoajiemme kanssa mahdollisuuksista uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden parantamiseksi konesaleissa.
  • Otamme nämä asiat osaksi markkinointiviestintäämme sekä myyntiprosessiamme ja pyrimme edistämään myös asiakkaidemme osalta näiden asioiden huomioonottamista.
  • Seuraamme toimenpiteiden etenemistä ja viestimme saavutuksistamme ilmastokumppaneille ja muille sidosryhmillemme.

Mahdollistamassa tulevaisuuden ilmastoviisaita ratkaisuja verkkokaupassa

Olimme mukana tukemassa ja sparraamassa opiskelijoille kohdennetussa Hack me up with Business Joensuu –ideointitapahtumassa. Meidän antamamme haaste tapahtumaan oli: Ilmastoviisas verkkokauppa - Millaisin tuorein keinoin ja työvälinein verkkokaupan vähähiilisyyttä sekä verkkokauppaostosten positiivisia ympäristövaikutuksia voidaan lisätä?

Hack Me Up -ideointikilpailussa yhdistät luovuutesi ja vastuullisuuden.Luovuutesi voimalla voit auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä ja/tai kasvattamaan hiilikädenjälkeä, edistäen positiivisia ilmastotekoja niin yrityksissä kuin kotitalouksissakin Joensuussa.

Kilpailun järjestivät yhteistyössä Ilmastokaupunki Joensuu 2025 ja Innokaupunki Joensuu -hankkeet sekä arvostetut yhteistyökumppaniyritykset.