The Soul Connection Method

“Olemme toteuttaneet kansainvälisille markkinoille lanseeratun traumanhoidollisen the Soul Connection Method -tuotteen, ja tarvitsimme yhteistyökumppania digistrategian luomiseen. AtFlow oli inspiroiva ja innostava kumppani auttamaan projektin edistymistä. Saimme systemaattisen toimintasuunnitelman, jota seuraamalla eteneminen on helpompaa. Säännölliset etäpalaverit pitivät prosessin liikkeessä ja fokuksen seuraavaksi otettavissa askeleissa, jotka aina, loppujen lopuksi, on otettava ihan itse. Inspiroivaa ja innostavaa yhteistyötä, kiitos!”
Maija Luomala
The Soul Connection Method -tuotteen kehittäjä
The Soul Connection Method -digistrategia ja markkinoinnin vuosikello

The Soul Connection Method on porvoolaisen mediatoimistoyrittäjä Maija Luomalan kehittämä traumahoidollinen menetelmä purkamaan erilaisia tiedostamattomia asioita ja mielen lukkoja. Tämä kirjoittamisterapiaa muistuttava menetelmä on antanut useille psyykkisistä sairauksista ja traumoista kärsiville mahdollisuuden elää laadukkaampaa ja onnellisempaa elämää. Tiiviin yhteistyön tuloksena loimme digistrategian, markkinoinnin vuosikellon ja pohjat somekampanjoita varten, jotka luovat selkeän polun tuotteen lanseerauksessa kansainvälisille markkinoille.

 

Haaste: Suunnitelma kansainvälisille markkinoille

Visio the Soul Connection Method -tuotteen takana on auttaa mahdollisimman monia saavuttamaan laadukkaampi elämä, oli kyse trauman hoidosta, arjen tasapainottamisesta tai henkisen hyvinvoinnin edistämisestä. Suomessa menestyksekkään menetelmän lanseeraaminen kansainvälisille markkinoille oli siis luonteva tapa viedä tuotetta eteenpäin, ja samalla tavoittaa uusia asiakkaita laajalla mittakaavalla.

Haasteena vision toteuttamisessa oli kuitenkin markkinointi, ja kuinka tehdä sitä tavoitteellisesti. Me atFlow’lla saimmekin iloksemme aloittaa tiiviin yhteistyön the Soul Connection Method -tuotteen markkinoinnin parissa.

 

Ratkaisu: Yhteistyöllä suunniteltua ja toteutettua markkinointia

Hanke aloitettiin kartoittamalla asiakkaan visiota, tarpeita, mahdollisuuksia ja ongelmakohtia tuotteen lanseerauksessa kansainvälisille markkinoille. Alussa pureuduimme kilpailutilanteen ohella erityisesti nykyisen markkinoinnin hyviin ja kehitystä vaativiin puoliin, joiden pohjalta lähdimme luomaan tuotteelle digistrategiaa ja markkinoinnin vuosikelloa. Kokonaisvaltaisella suunnittelulla varmistetaan, että tuotetta voidaan myös jatkossa markkinoida strategisesti ja sen tuloksellisuutta seurata mahdollisimman tarkasti.

Projektissa kaiken lähtökohtana oli tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa säännöllisesti pidetyillä työpajoilla, jotta suunnitelmat olisi helpompi sisäistää ja ottaa käyttöön. Työpajat olivat samalla innostavia ja kannustavia sparraushetkiä, jonka aikana pohdittiin, opittiin uutta ja sovittiin seuraavat markkinointia edistävät toimenpiteet.

Kohderyhmät

Johtavana ajatuksena oli määritellä tuotteelle selkeät kohderyhmät, jotta markkinointiviesteistä saadaan muokattua puhuttelevia ja mielenkiintoa herättäviä valituille asiakastyypeille. Markkinoinnin tekeminen on helpompaa, kun tuntee asiakkaansa.

Markkinoinnin kanavat

Digistrategiassa esitettiin myös kehitystoimenpiteitä jo olemassa oleville kanaville, kuten verkkosivuille, ja kartoitettiin uusia keinoja tavoittaa halutut kohderyhmät. Tavoitteena oli rakentaa kanavien välille systemaattinen etenemistapa, joka osittain myös automatisoi markkinointia ja säästää aikaa manuaalisesta työstä.

Mainoskampanjat

Kohderyhmäkohtaiset kampanjat vievät suunnittelun seuraavalle tasolle ja toteutettaviksi toimenpiteiksi. Kampanjasuunnittelun ohella toteutettiin valmiit somekampanjapohjat, jotka nopeuttavat mainonnan käyttöönottoa Facebookissa ja Instagramissa.

 

Tulokset: Yhteistyö tuottaa tulosta

Yhteistyömme oli erinomainen mahdollisuus näyttää strategisesti toteutetun markkinoinnin merkitys tuotteen lanseerauksessa kansainvälisille markkinoille. Suunnitelmien ja alkusysäyksen antavien toimenpiteiden ansiosta yrittäjä sai käyttöönsä lähtökohdat esimerkiksi tuotteelle toteutettujen verkkosivujen rakenteeseen ja itse sisältöihin.

Kohderyhmäkohtaisesti suunnitellut markkinointiviestit ja kampanjat auttavat puolestaan tekemään markkinointia entistä tehokkaammin ja viemään tuote täysin uusien kohderyhmien tietoisuuteen. Sekä asiakkaalle että meille projekti oli erittäin palkitseva kokemus tutustua ja tehdä yhdessä töitä yhteiskunnallisestikin tärkeän tuotteen markkinoinnille.