Digistrategia ja markkinoinnin vuosikello

Mikä on digistrategia? Se on analysoiva suunnitelma entistä tehokkaamman markkinoinnin ja sitä kautta myynnin tavoittelemiseksi. Markkinointi on yksityiskohtaista työtä, mutta toimiakseen se vaatii myös isompia linjauksia, jotka määrittävät suuntaa ja yhtenäistävät toimenpiteitä. Tavoitteellisen ja linjatun markkinointiviestinnän avulla yrityksesi voi saavuttaa entistä paremman näkyvyyden, luoda muistijäljen asiakkaisiin ja tällä tavoin kasvattaa myyntiä uusiin lukemiin.

Mitä digistrategia pitää sisällään?

Digistrategian keskeisin aloituspiste on tavoitteiden määrittäminen, jotka digitaalisten markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteiden avulla halutaan saavuttaa. Lisäksi määritetään myös tavoitteille mittarit, jotta tuloksia voidaan seurata. Esimerkkejä tavoitteista ovat muun muassa:

 • Liikevaihdon nousu ja myyntiluvut
 • Sosiaalisen median seuraajamäärät ja impressiot
 • Uusien asiakkaiden määrä
 • Yleiset tavoitteet, kuten näkyvyyden parantaminen hakukoneissa ja muissa digitaalisissa lähteissä
 • Yrityksen kohderyhmien muokkaaminen ja tavoittaminen

 

Kohderyhmien määrittäminen, kohderyhmäkohtaiset pääviestit ja esimerkkiasiakkaat (ostajapersoonat)

Markkinoinnin oikein kohdentaminen on avainasemassa tehokkaan markkinointiviestinnän ja myynnin saavuttamisessa. Kohdentamisen lisäksi asiakkaiden tunteminen auttaa monessa asiassa, kuten rakentamaan paremman palvelun tai tuotteen juuri heille, ja erityisesti markkinoimaan niin, että se houkuttelee asiakasta ostamaan. Digistrategiassa huomioidaan kohderyhmät seuraavalla tavalla:

 • Määritetään ja tarkastellaan yrityksesi kohderyhmiä, sekä mahdollisia muutoksia
 • Analysoidaan ja pohditaan, minkälaiset viestit tavoittavat kohderyhmäsi ja vaikuttavat heidän ostopäätöksiinsä?
 • Analysoidaan ja tutkitaan kohderyhmiesi edustajia ja luodaan heitä edustavat ostajapersoonat

 

Äänensävy sekä viestinnän ja markkinoinnin kanavat

Äänensävy auttaa tekemään yrityksestäsi tunnistettavan sekä rakentamaan kohderyhmiäsi puhuttelevaa viestintää. Oikeiden markkinoinnin ja viestinnän kanavien valinta puolestaan maksimoi kohderyhmäsi tavoittamisen, on eri asia haluta viestiä jossain tietyssä kanavassa, kuin valita joukosta ne kanavat, joita asiakkaasi oikeasti käyttävät. Digistrategia auttaa edellä mainittujen asioiden määrittämisessä näin:

 • Määritellään yrityksesi markkinointiviestinnän äänensävy ja tavat kuinka se välittyy
 • Selvitetään digitaaliset kanavat, joista kohderyhmäsi tavoittaa ja suunnitellaan, kuinka nämä kanavat saadaan markkinoinnin keskiöksi
 • Suunnitellaan ja ehdotetaan, minkälaisia toimenpiteitä määritellyissä kanavissa kannattaisi tehdä markkinoinnin tehostamiseksi

 

Kilpailija-analyysi ja yrityksesi erottautumistekijät

On tärkeää tietää, kuinka yrityksesi asettuu markkinoilla kilpailijoihin nähden ja millä tavoin voisit erottua heistä. Kilpailijoista erottautuminen on tärkeää, joten tieto siitä minkälaisessa kilpailuasetelmassa yrityksesi on ja minkälaisia kilpailuetuja omaat tulee selvittää ja pitää mielessä. Kilpailija-analyysi digistrategiassa tarkoittaa: 

 • Analysoidaan sinun määrittämiesi 2-4 kovimman kilpailijan markkina-asemaa omaan yritykseesi nähden: yritysesittelyt, miksi he ovat kilpailijoita ja miten he kilpailevat, minkälaisessa asemassa heidän markkinointinsa on ja mitkä ovat heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan
 • Määritellään kilpailija-analyysin ja yrityskuvasi perusteella, mitkä ovat sellaiset ominaisuudet ja tekijät, jotka erottavat yrityksesi kilpailijoista

 

Markkinoinnin muut toimenpiteet

Tarkastellaan ja ehdotetaan, voidaanko yrityksesi liiketoiminnassa hyödyntää muita markkinointiin ja viestintään liittyviä keinoja, kuten:

 • Mediaa (ansaittu media, lehdistö, perinteisen median kanavat)
 • Vaikuttajamarkkinointia (blogi- ja vaikuttajayhteistyöt, sponsorointi)
 • Suositteluja ja referenssejä (asiakastestimoniaalien hyödyntäminen markkinoinnissa)
 • Asiakaspalautteita

 

Mitä markkinoinnin vuosikello pitää sisällään?

Digimarkkinoinnin vuosikello on yksityiskohtainen yleiskatsaus vuoden aikana tehtävistä markkinoinnin toimenpiteistä. Vuosikello sisältää kvartaalikohtaisen toimenpidesuunnitelman, jossa on määritetty muun muassa kuukausittaiset tai kampanjakohtaiset teemat, markkinointi- ja viestintäkanavat, minkälaista materiaalia hyödynnetään, milloin toimenpide toteutetaan, mikä on tavoiteltu kohderyhmä ja mitkä ovat toimenpiteen tavoitteet ja sen mittarit. Vuosikelloon sisältyvät seuraavat osa-alueet:

 • Määritellään kvartaali-, kuukausi- tai kampanjakohtaiset teemat
 • Valitaan kohderyhmät 
 • Esitetään tehtävät markkinoinnin toimenpiteet kvartaali- tai kampanjatasolla
 • Suunnitellaan missä kanavissa toimenpiteet toteutetaan, milloin ja kuinka usein
 • Määritellään toimenpiteiden syyt ja tavoitteet, sekä se, millä tavalla tavoitetta mitataan
 • Otetaan huomioon mahdolliset liiketoimintaan ja/tai markkinointiin vaikuttavat yleiset juhlapyhät ja niiden ajankohdat 
 • Esitetään aihe-ehdotuksia mm. sosiaalisen median julkaisuihin ja blogikirjoituksiin tai uutiskirjeisiin

 

 

Jokainen digistrategia ja markkinoinnin vuosikello on uniikki, joten sisältöä voidaan räätälöidä ja säätää niin, että siinä painotetaan juuri sinun yrityksellesi tärkeimpiä osa-alueita.

Kysy lisää

Sonja Siekkinen

Nuorempi markkinointiassistentti

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä

Joonas Karvinen
Joonas Karvinen
Myyntipäällikkö