Digistrategia ja markkinoinnin vuosikello

Taklaa asiakkaidesi oston esteet ja tee markkinoinnistasi strategista. Suositeltu lisäpalvelu erityisesti verkkokauppaan.

Mikä on digistrategia ja mitä se pitää sisällään?

Digistrategia on suunnitelma, jonka avulla taklataan asiakkaidesi oston esteet ja tehdään markkinoinnista strategista. Digistrategia on erityisesti verkkokauppaa perustavien tai kehittävien asiakkaiden pyytämä lisäpalvelu asiakaslähtöisen palvelun tekemiseksi ja uuden kaupan lanseeraukseen mahdollisimman onnistuneesti.

1. Tavoitteet ja mittarit

Digistrategian keskeisin aloituspiste on tavoitteiden määrittäminen, jotka digitaalisten markkinoinnin ja viestinnän avulla halutaan saavuttaa. Lisäksi määritetään myös tavoitteille mittarit, jotta tuloksia voidaan seurata ja kehittää. Tyypillisimpiä tavoitteita ovat muun muassa:

 • Myynnin kasvattaminen
 • Tunnettuuden lisääminen
 • Kohderyhmien ja ostajapersoonien syvempi tunteminen
 • Näkyvyyden parantaminen digitaalisissa kanavissa

 

2. Kohderyhmien määrittäminen, kohderyhmäkohtaiset pääviestit ja esimerkkiasiakkaat (ostajapersoonat)

Ilman kohdentamista markkinointi on kaiken myymistä kaikille. Siksi markkinoinnin kohdentaminen ja kohderyhmien tunteminen on avainasemassa tehokkaan markkinointiviestinnän ja myynnin saavuttamisessa. Digistrategia on erinomainen lisä verkkokaupan suunnittelussa, kun haluat rakentaa parempaa palvelua vastaamaan kohderyhmäsi tarpeita. 

Digistrategiassa huomioidaan kohderyhmät seuraavalla tavalla:

 • Määritetään ja tarpeen vaatiessa päivitetään yrityksesi kohderyhmät
 • Analysoidaan ja pohditaan, minkälaiset viestit tavoittavat kohderyhmäsi ja vaikuttavat heidän ostopäätöksiinsä?
 • Luodaan kohderyhmiäsi edustavat ostajapersoonat, jotka antavat konkreettisen käsityksen asiakkaidesi tarpeista, heidät vakuuttavista viestikärjistä, oston esteistä, ja miten nämä esteet taklataan

 

3. Äänensävy sekä viestinnän ja markkinoinnin kanavat

Äänensävy auttaa tekemään yrityksestäsi tunnistettavan sekä rakentamaan kohderyhmiäsi puhuttelevaa viestintää. Oikeiden markkinoinnin ja viestinnän kanavien valinta puolestaan maksimoi kohderyhmäsi tavoittamisen; on eri asia haluta viestiä jossain tietyssä kanavassa, kuin valita joukosta ne kanavat, joita asiakkaasi oikeasti käyttävät.

Näin huomioimme digistrategiassa viestinnän kanavat ja äänensävyn:

 • Määritellään yrityksesi markkinointiviestinnän äänensävy, ja tavat kuinka se välittyy
 • Selvitetään digitaaliset kanavat, joista kohderyhmäsi tavoittaa ja suunnitellaan, kuinka nämä kanavat saadaan markkinoinnin keskiöksi
 • Suunnitellaan ja ehdotetaan, minkälaisia toimenpiteitä määritellyissä kanavissa kannattaisi tehdä markkinoinnin tehostamiseksi

 

4. Kilpailija-analyysi ja yrityksesi erottautumistekijät

On tärkeää tietää, kuinka yrityksesi asettuu markkinoilla kilpailijoihin nähden, ja millä tavoin voisit erottua heistä. Kilpailijoista erottautuminen on tärkeää, jotta voit löytää oikeita markkinointirakoja ja vastata asiakkaidesi tarpeisiin purevammin.

Kilpailija-analyysi digistrategiassa tarkoittaa: 

 • Analysoidaan sinun määrittämiesi 2-4 kovimman kilpailijan markkina-asemaa omaan yritykseesi nähden: yritysesittelyt, miksi he ovat kilpailijoita ja miten he kilpailevat, minkälaisessa asemassa heidän markkinointinsa on ja mitkä ovat heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan
 • Määritellään kilpailija-analyysin ja yrityskuvasi perusteella, mitkä ovat sellaiset ominaisuudet ja tekijät, jotka erottavat yrityksesi kilpailijoista

 

5. Markkinoinnin muut toimenpiteet

Digistrategiassa ehdotamme, voidaanko yrityksesi liiketoiminnassa hyödyntää muita markkinointiin ja viestintään liittyviä keinoja, kuten:

 • Mediaa (ansaittu media, lehdistö, perinteisen median kanavat)
 • Vaikuttajamarkkinointia (blogi- ja vaikuttajayhteistyöt, sponsorointi)
 • Suositteluja ja referenssejä (asiakastestimoniaalien hyödyntäminen markkinoinnissa)
 • Asiakaspalautteita

 

Mitä markkinoinnin vuosikello pitää sisällään?

Digimarkkinoinnin vuosikello on yksityiskohtainen yleiskatsaus vuoden aikana tehtävistä markkinoinnin toimenpiteistä. Vuosikello sisältää kvartaalikohtaisen toimenpidesuunnitelman, jossa on määritetty muun muassa kuukausittaiset tai kampanjakohtaiset teemat, markkinointi- ja viestintäkanavat, minkälaista materiaalia hyödynnetään, milloin toimenpide toteutetaan, mikä on tavoiteltu kohderyhmä ja mitkä ovat toimenpiteen tavoitteet ja sen mittarit.

Vuosikelloon sisältyvät seuraavat osa-alueet:

 • Määritellään kvartaali-, kuukausi- tai kampanjakohtaiset teemat
 • Valitaan kohderyhmät 
 • Esitetään tehtävät markkinoinnin toimenpiteet kvartaali- tai kampanjatasolla
 • Suunnitellaan missä kanavissa toimenpiteet toteutetaan, milloin ja kuinka usein
 • Määritellään toimenpiteiden syyt ja tavoitteet, sekä se, millä tavalla tavoitetta mitataan
 • Otetaan huomioon mahdolliset liiketoimintaan ja/tai markkinointiin vaikuttavat yleiset juhlapyhät ja niiden ajankohdat 
 • Esitetään aihe-ehdotuksia mm. sosiaalisen median julkaisuihin ja blogikirjoituksiin tai uutiskirjeisiin

 

Jokainen digistrategia ja markkinoinnin vuosikello on uniikki, joten sisältöä voidaan räätälöidä ja säätää niin, että siinä painotetaan juuri sinun yrityksellesi tärkeimpiä osa-alueita.

Pyydä tarjous