Bomba.fi

Verkkosivusto
T_PLACEHOLDER_IMAGE

Bomba on Pohjois-Karjalan pohjoispäässä sijaitsevan Nurmeksen matkailualueen brändi, joka tuo alueen matkailupalvelut ja vahvuudet yhteen saman katon alle. Vaikka Bomban maalaisromantiikkaa huokuva talo tulee aina olemaan brändin henkinen koti, löytyy alueelta monia muita elämyksellisiä matkailukohteita sykähdyttämään niin kotimaisia kuin ulkomailta saapuvia matkailijoita. Alueen uutta Bomba-matkailubrändiä ylläpitää Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES ja se käsittää Nurmeksen ja Valtimon matkailualueet. Brändin uuden ilmeen on suunnitellut Mainostoimisto Fabrik, jonka kanssa projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä.

 

Haaste: Uudelle matkailubrändille vahva jalansija verkkoon 

Vuonna 2019 PIKES tuli haasteen eteen: uuden matkailubrändin nostaminen kansainvälisille matkailumarkkinoille tarvitsi tehokasta markkinointikanavaa. Samalla tuo kanava vahvistaisi alueen matkailuyritysten digitaalista kilpailukykyä. Pääosa nykypäivän matkailijoista etsii lomakohteita verkosta, joten vahvan digitaalisen jalansijan saaminen oli ensiarvoisen tärkeässä roolissa brändin tunnettuuden kannalta. Lisäksi brändin visuaalisen ilmeen yhdenmukainen viestiminen verkossa oli PIKES:in ensimmäisiä tavoitteita.   

 

Ratkaisu: Brändipalettiin sopivat verkkosivut 

Toteutimme Bomballe modernit verkkosivut, joiden päätavoitteena on rakentaa matkailijalle omaleimainen, mahdollisimman ainutlaatuinen muistijälki alueen matkailupalveluista ja elämyksistä. Sivut suunniteltiin käyttäjälähtöisesti, jotta matkailijalla olisi helppo asiakaspolku tutustua alueen matkailukohteisiin. Itse sivujen visuaalisen ulkoasun suunnittelussa noudatettiin Mainostoimisto Fabrikilta saatua graafista ohjeistusta, jotta Bomban brändipaletti pysyisi yhdenmukaisena myös verkossa. Bomban verkkosivujen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat: 

 • Brändin graafista ohjeistusta on noudatettu tarkoin sivujen visuaalisessa ulkoasussa
 • Sivustolla navigointi on tehty mahdollisimman helpoksi selkeän sivurakenteen ja visuaalisen ulkoasun avulla
 • Mobiiliystävällinen sivusto tukee niiden asiakaslähtöisyyttä, ja matkailija voi tutustua helposti alueen matkailuun kaikenkokoisilla päätelaitteilla
 • Matkailija pystyy tutustumaan alueen matkailupalveluihin eri näkökulmista ja lähtökohdista helposti
 • Omat suosikit -lista tarjoaa matkailijalla uudenlaisen, hauskan ja interaktiivisen tavan tutustua alueen matkailupalveluihin, ja jopa jakaa niitä edelleen omille verkostoilleen. Listaan voi koota omia suosikkikohteita ja jakaa niitä eteenpäin joko sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta
 • Sosiaalisen median seinä näyttää uusimmat Instagram-päivitykset, minkä ansiosta alueen matkailua voidaan esitellä entistä visuaalisemmin
 • Tapahtumakalenteri näyttää alueella järjestettävät suurimmat tapahtumat
 • Verkkosivut ovat myös helposti laajennettavissa, mikä takaa mahdollisuudet sivuston jatkokehitykseen ja uusien ominaisuuksien lisäämiseen myöhemmissä vaiheissa

 

Lisäpalveluna autoimme sivujen sisällöntuotannossa tekemällä teksteistä myyvämpiä ja sisällyttämällä niihin brändin keskeisiä teemoja esimerkiksi vieraanvaraisuudesta, perinteiden kunnioittamisesta ja rohkeudesta. Huolella suunniteltujen ja tehtyjen sisältöjen ansiosta verkkosivut puhuttelevat haluttuja kohderyhmiä paremmin ja houkuttelevat heitä suunnittelemaan matkan Bomballe. 

 

Hyödyt: Brändin henkinen koti löytyy nyt myös verkosta  

Vuodesta 2020 alkaen Bomba on saanut digitaaliseksi kotipaikakseen WordPress-alustalla toteutetut verkkosivut. Modernien, brändin ilmeeseen sopivien verkkosivujen ansiosta Bomba on saanut oivan markkinointikanavan brändin tunnettuuden kasvattamiseen ja haluttujen kohderyhmien tavoittamiseen. Jatkossa Bomba voi hyötyä muun muassa näistä eduista: 

 • Sivuston omaleimainen ulkoasu auttaa Bombaa erottumaan edukseen matkailumarkkinoilla, ja kasvattamaan brändin tunnettuutta myös kansainvälisellä tasolla
 • Uusien matkailijoiden ja yhteistyökumppaneiden tavoittaminen onnistuu ketterästi helppokäyttöisten, informatiivisten sivujen ansiosta
 • Sivusto tukee Bomba-brändin markkinointia ja samalla edistää alueen matkailuyritysten liiketoimintaa

 

Tulokset: Vieraanvaraisuutta henkivät verkkosivut kutsuvat sinut Bomballe 

Uusien verkkosivujen ansiosta Bomba on saanut kaipaamansa jalansijan digimaailmaan, jossa suurin osa matkailijoista suunnittelee lomansa ja hakee matkailukohteita. Lisäksi ne tukevat uuden matkailubrändin viemistä niin kotimaan kuin ulkomaan matkailumarkkinoille.

Jatkossa myös PIKES:in on helpompi tavoittaa haluttuja kohderyhmiä ja kasvattaa Bomban alueen tunnettuutta jopa Suomen matkailukohteiden kärkijoukkoihin. Karjalainen vieraanvaraisuus ja puhdas luonto kutsuvat sinutkin kyläilemään Pohjois-Karjalan helmassa.