28.01.2020

Vene kohti uutta suuntaa: atFlow'n strategia on saanut päivitetyn kurssin

Yrityksen menestys on monen tekijän summa. Se on toiminnan tehokkuuden, lujan tahdon, tavoitteellisuuden ja yhdessä tekemisen kiteytymistä. Lue lisää, kuinka me atFlow’lla olemme lähteneet uudistamaan strategiaamme, ja konkretisoimaan sitä jokapäiväisen toiminnan tasolle.
T_PLACEHOLDER_IMAGE

Uusi vuosikymmen ja uudistettu strategia, täältä me tullaan!

 

AtFlow’n strategiatyön yhtenä lähtöpisteenä oli yrityksen halutun tulevaisuuden, kilpailukyvyn, jatkuvan kehityksen ja tavoitteellisuuden varmistaminen. Prosessi lähti käyntiin atFlow’n työntekijöiden tavoitteiden ymmärtämisestä: mitkä toimenpiteet tekisivät meidän kaikkien toiminnasta entistä määrätietoisempaa? Mitä yhteisiä arvoja jokainen työntekijä on jo tällä hetkellä lupautunut noudattamaan kaikilla työn alueilla, niin asiakaskohtaamisissa ja -projekteissa kuin tiimityöskentelyssä?

Strategiauudistuksen toisena, vieläkin tärkeämpänä lähtöpisteenä oli parantaa palveluamme, tuotteitamme ja toimintatapojamme jokaiselle yrityksemme asiakkaalle. Asiakaslähtöisyys ja intohimo auttaa asiakkaitamme lähtee selkärangastamme, ja siksi halusimme yhdessä taata parasta mahdollista palvelua jokaiselle nykyiselle ja tulevalle asiakkaallemme.

Käytännössä atFlow’n strategian uudistamisessa on ollut kyse ääneen lausumattomien toimintatapojen kirkastamisesta sanalliseen muotoonsa. Yhdeksi haasteeksi koettiin se, kuinka jokaisen työntekijän ääni saataisiin kuulumaan strategiassa mahdollisimman hyvin. Strategiatyön alkumetrit olivatkin pientä kipuilua ja pähkäilyä. Oikeanlaisten valintojen etsimistä.

 

Uudistetussa strategiassa kajahtaa kaikkien työntekijöiden ääni

 

Miten lopulta ratkaisimme haasteen? Työntekijöitä osallistavan ja innostavan strategiatyöstämisen ansiosta. Jotta jokaisella työntekijällä olisi tasaveroinen tilaisuus tuoda omia ajatuksiaan esille, päätti atFlow’n johto toteuttaa ensin työntekijäkyselyn. Kyselyn pohjalta strategian kehitystä jatkettiin avoimella ja laajalti osallistavalla viestinnällä johdon ja työntekijöiden välillä, ja aktiivinen ja avoin vuoropuhelu muodostaakin työkulttuurimme perustan. Uudistetussa strategiassa kajahtaa nyt kaikkien atFlow’n tekijöiden ääni ja sitoumus yhteisiin tavoitteisiin.

Mikä uudistetun strategiamme tavoite sitten on? Vastauksena haluamme olla muutakin kuin perinteinen, tyypillinen digitoimisto. Yhteinen tahtomme on toimia asiakkaamme pitkäaikaisena digikumppanina, joka pitää huolen jokaisesta asiakkaastaan, ja joka toimii heidän majakkanaan alati muuttuvan digimaailman aallokoissa.

”AtFlow’n strategia on jalostunut selkeästi näiden vuosien varrella. Siinä missä aikaisemmin kamppailimme pitkäkestoisten ja hyvin huoliteltujen toteutusten sekä nopeiden valmisratkaisujen välillä, on päämäärä nyt selvä. Pidemmällä tähtäimellä pitkäkestoinen huolenpito asiakkaasta on sekä asiakkaan että meidän etumme”, atFlow’n liiketoimintajohtaja Jouni Tolvanen kertoo.

Ollaksemme luottamuksen arvoinen digikumppani, on asiakkaan liiketoiminnan ja toimialan ymmärtäminen sekä heistä huolehtiminen jatkossakin atFlow’n toiminnan ytimessä. Tämä vahvistaa myös määrätietoisuuttamme ja intoamme toimia yhdessä sellaisten tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseen, jotka kertovat työmme tärkeydestä ja innostavat meitä arjen tekemisessä. Konkreettisella tasolla selkeä tavoite tehostaa myös työskentelyä ja parantaa työn laatua entistä kestävämpiin toteutuksiin.

 

Jos kiinnostuit kuulemaan enemmän päivitetyistä arvoistamme ja toimintatavoistamme, käy kurkkaamassa atFlow’n yrityssivut – sivuilta voit löytää arvojemme lisäksi muuta hyödyllistä tietoa atFlow’sta.

 

 

Sanoista kohti konkreettisia tekoja

 

Aikaisempien toimintatapojen kehittämisen ja uudistamisen kiteytyessä uudeksi strategiaksi, oli myös pohdittava kuinka aikaisemmat hyväksi todetut toimintatavat ja uudet kehitetyt voidaan toteuttaa konkreettisella tasolla. Käytännössä strategiamme näkyy muun muassa työntekijöiden tehokkaammassa ohjautuvuudessa ja työroolien kirkastumisessa. Kun työntekijämme ymmärtävät oman roolinsa prosesseissa ja ovat olleet heti strategian työstämisen alussa mukana, muuttuu myös arjen tekeminen kohti haluttua kurssia. Tärkeimpinä mittareina strategian onnistumisen seuraamisessa onkin työtekijöiden tyytyväisyyden ja kehittymisen säännöllinen mittaaminen sekä johtajuuden onnistumisen seuranta. Tulevaisuudessa myös asiakastyytyväisyyden aktiivinen mittaaminen on tavoite, jonka avulla voimme ohjata toimintaamme kohti haluttua päämäärää.

”Mittareista pystymme näkemään, miten asiat ovat kehittyneet, ja miten strategia on lähtenyt jalkautumaan. Lisäksi ulkoinen ja sisäinen viestintä sekä laadunvalvonta omalta osaltaan peilaavat strategian jalostumista osaksi atFlow’n prosesseja. Erittäin tärkeää on, että työntekijät kokisivat omaavan mahdollisuuden vaikuttaa niin omiin kuin yhteisiin prosesseihin”, Jouni toteaa.

 

Mitä uudistettu strategia tarkoittaa asiakkaillemme?

 

Pelkkää hyvää! Tai ainakin toivomme näin, ja siksi tahdommekin viestiä entistä läpinäkyvämmin toimintatavoistamme ja jakaa asiantuntemustamme. Jatkossa meiltä lähteekin säännöllisesti uutiskirjeitä, tiedotteita ja aktiivista yhteydenottoa, joiden avulla voitte seurata toimintaamme ja hypätä atFlow’n veneen kyytiin: mitä kehitysideoita asiantuntijamme haluaisivat jakaa teille? Kuinka yrityksenne voi pysyä digiaallon harjalla?

”Toivoisimme strategian uudistumisen ja yrityksemme läpinäkyvyyden heijastuvan entistä enemmän asiakkaallemme oman viestintämme ja verkkosivujemme kautta. Asiakkaalla tulisi olla tunne, että toimintaprosessimme ovat yhtä tuttuja ja kotoisia kuin asiakkaan oman yrityksen prosessit”, Jouni kertoo.

Toivommekin palautetta myös teiltä: mitä risuja ja ruusuja haluaisitte antaa? Mitä toivoisitte meidän tekevän eri tavalla? Jokainen palautteenne on meille kullanarvoinen keino, jonka avulla voimme kehittää toimintaamme palvelemaan entistä paremmin teitä, asiakastamme.  

 

Sillä tiellä nyt ollaan. Vai ollaanko?

 

Alati muuttuvassa maailmassa on tärkeää pitää aistit hereillä pientenkin muutosten ja kehitystrendien kohdalla. Seuraamalla markkinoita, innovaatioiden kehittymistä ja uusien talenttien syntymistä, voi jokainen yritys toimialaan tai kokoon katsomatta napata itselleen tapoja tehdä asioita uudella tavalla. Toisin sanoen uudistua ja pysyä liikkeessä.

Myös me atFlow’lla jatkamme silmä kovana sekä oman että asiakkaidemme toimialojen kehitystä. Edes hyvin toteutettu strategia ei kanna pitkälle useiden vuosien ajan, vaan strategiaa tulee kehittää säännöllisin väliajoin yhdessä liiketoiminnan ja toimialan kehitystrendien mukana. Loppujen lopuksi kaikenlaisten ja -kokoisten yritysten liiketoiminta on liikkuva muuttuja, jonka kehityspolkua strategian on syytä seurata.

Yhteiseen hiileen puhaltaen atFlow suuntaakin kohti uutta vuosikymmentä kirkastuneen strategian voimin. Työtä vielä riittää kaikista kirkkaimman suunnistustähden löytämisessä, mutta vene vetää hyvään suuntaan. Kohti tavoitteita, jotka ovat meidän jokaiselle työntekijälle saavutettavissa.

 

Poimi 4 vinkkiä strategian työstämiseen

Onko myös teidän yrityksessänne pienemmän tai suuremman strategiamuutoksen aika? Nappaa atFlow’n vinkit, joita voitte hyödyntää oman strategianne työstämisessä eteenpäin:

  1. Ajattele työntekijälähtöisesti; osallista työntekijät jo alusta alkaen strategian työstämiseen aidosti heidän mielipiteitään kunnioittaen.
  2. Ajattele asiakaslähtöisesti; yrityksesi liiketoiminta on asiakkaitasi varten, joten on ainoastaan järkevää pohtia asiakkaitasi myös strategiatyötä tehdessä
  3. Luo työntekijöille innostavia tavoitteita, jotka auttavat heitä sitoutumaan työhön ja luomaan yhteisen tahtotilan yrityksen halutusta tulevaisuudesta.
  4. Analysoi. Analysoi. Analysoi. Mitä numerot ja tilastot kertovat vaikkapa työntekijöiden tyytyväisyydestä, kertovat ne myöskin strategian onnistumisesta.

 

Kiinnostuitko kuulemaan lisää?

Jos haluat tietää lisää strategiatyön tekemisestä, voit ottaa yhteyttä liiketoimintajohtajaamme Jouniin, jonka yhteystiedot löydät alta. 

Haluatko lukea tarkemmin päivitetyistä yritysarvoistamme tai yleistä tietoa yrityksestämme? Ne löytyvät yrityssivultamme