Kumilauttaretket.fi

T_PLACEHOLDER_IMAGE

Monipalvelu Kari Väisänen on yli 10 vuoden ajan tehnyt erilaisia huoltotöitä pääasiassa Joensuun, Liperin ja Kontiolahden alueella sijaitsevien asiakkaiden lomakiinteistöille ja vakituisesti asutuille kiinteistöille. Yritystä on kasvatettu maltillisesti ja uusimpana lisänä liiketoimintaan on tullut mukaan Kumilauttaretket.

Kumilauttaretket sai alkunsa siitä, kun yrittäjä oli useana kesänä apuna raivaamassa Liperin rantaviivaa, ja huomannut, ettei Taipaleenjoella ollut juurikaan vesiliikennettä. Tästä syntyi ajatus Kumilauttaretkien järjestämiseen kyseisellä joella Liperissä, mutta toiminta on suosion vuoksi levinnyt myös muille vesistöille.

 

Haasteet ja ratkaisu: uutta uudelle palvelulle

Ydinliiketoiminnan, eli Monipalvelun verkkosivut kaipasivat uudistusta ja pientä päivitystä. Kumilauttaretket puolestaan oli uusi yrityksen tarjoama palvelu, joka oli toistaiseksi tuntematon, eikä kävijäkuntaa juuri ollut.

Ratkaisuksi näihin haasteisiin me atFlow’lla päivitimme Monipalvelun omat verkkosivut ja rakensimme uuden, kokonaan erillisen sivuston Kumilauttaretkiä varten. Erillinen verkkosivu tarjoaa mahdollisuuden laajempaan näkyvyyteen verkossa, ja mahdollisuuden tavoittaa kahden erilaisen palvelun kohderyhmät entistä kohdennetummin.

Kumilauttaretkien ollessa uusi palvelu, oli koko visuaalinen ilme kehitettävä alusta asti. Sitä toteutettiinkin laajasti; sekä logo, fontit että värit luotiin tai valittiin. Lisäksi palvelulle rakennettiin kevyt brändimanuaali mahdollisen markkinoinnin yhtenäistämiseksi tulevaisuudessa, sekä tulostettava esite palvelusta. Visuaalisesta ilmeestä tehtiin yksinkertainen, mutta silti graaffinen ja hieman leikkisä. Värit toimivat vahvana ilmeen pohjana, joten kokonaisuus on yhtenäinen logosta graaffisiin elementteihin ja esitteisiin. Ilmeen värit valittiin aidosta palvelussa käytettävästä kumilautasta, sillä ne tuovat verkkosivulle ja ilmeeseen pirteää “seilori”-vaikutelmaa. Logo puolestaan suunniteltiin niin, että siitä tunnistaa heti, millaisesta palvelusta on kyse.

 

Hyödyt: toiveissa löydettävä palvelu ja tarjouspyyntöjen maksimointi

Kumilauttaretkien verkkosivustosta tuli eheä neljä-sivuinen kokonaisuus, josta kävijän on helppo löytää tietoa kyseisestä palvelusta. Sivustolla käytettiin laajasti hyödyksi myös asiakkaalla jo ollutta kuva- ja videomateriaalia, jotka tekivät sivun ilmeelle ihmeitä, ja toivat hyvin esiin palvelun laadukkuutta ja henkeä. Sivuston on tarkoitus toimia yhteydenottokanavana joko lomakkeen avulla, puhelimitse tai sähköpostitse. Yksi verkkosivulle asetetuista tavoitteista oli se, että se generoi sesongin käynnistyessä tarjouspyyntöjä tehokkaasti.

 

Tulokset: kaksi erillistä verkkosivua vastaamaan yrityksen tarpeita

Asiakkaalle rakennettiin juuri hänen tarpeisiinsa ja tavoitteisiinsa sopiva yhdistelmäratkaisu, joka koostui kahdesta erillisestä verkkosivusta sekä visuaalisesta ilmeestä. Päivitetty verkkosivu liiketoiminnan ydinpalvelulle antaa yrityksestä entistä paremman kuvan verkossa vierailijalle ja sen ylläpito on entistä helpompaa. Verkkosivu uudelle palvelulle tarjoaa loistavan lähtökohdan hyvälle näkyvyydelle ja asiakashankinnalle. Verkkosivujen kanssa samaan aikaan luotu visuaalinen ilme puolestaan tekee palvelusta tunnistettavan ja mieleenpainuvan heti alkuvaiheessa.