Vyy.fi

Verkkosivusto
T_PLACEHOLDER_IMAGE

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, eli VYY on vuonna 1968 perustettu opiskelijoiden oma yhteisö, joka edustaa noin 4200 Vaasan yliopiston opiskelijaa sekä valvoo heidän etuaan paikallisesti ja valtakunnallisesti. VYY toimii aktiivisesti sekä kampuksella yliopiston sisällä että Vaasan kaupungissa. VYY pyysi meitä apua kokonaisvaltaiseen verkkosivujen uudistamiseen tiedon jakamisen ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

 

Haaste: Vanhentuneiden verkkosivujen uudistus nykyaikaan

VYY:n aikaisemmat sivut olivat vanhentuneet ja rakenteeltaan monimutkaiset, mikä vaikeutti tiedon jakamista opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille. Uudistuksen lähtökohtana olikin se, että sivut suunniteltaisiin käyttäjälähtöisesti palvelemaan entistä paremmin yliopiston opiskelijoita.

 

Ratkaisu: Enemmän käyttäjälähtöisyyttä ja vähemmän vaivaa

Toteutimme Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalle käyttäjälähtöisen, nopean ja visuaalisesti ylioppilaskunnan ilmeeseen sopivan sivuston omalla Dataflow-alustallamme. Sivusto on tietopainotteinen, sillä tarkoituksena on palvella ensisijaisesti ylioppilaskunnan 4200 yliopisto-opiskelijaa, mutta myös ylioppilaskunnan piirissä toimivia järjestöjä ja muita sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita.

Verkkosivujen kokonaisvaltaisen uudistuksen ansiosta:

  • ajankohtaista tietoa on helppo löytää ja jakaa eteenpäin
  • sivut ovat rakenteeltaan selkeät ja käyttäjälähtöisyyden lisäämiseksi käyttäjäryhmittäin profiloidut 
  • sivujen päivittäminen on vaivatonta, ja koko henkilökunta voi tarvittaessa osallistua sivujen päivittämiseen

 

Tulokset: Kattava verkkosivujen uudistus toi helppoutta VYY:n ja opiskelijoiden arkeen

Uusien verkkosivujen ansiosta tiedonjako VYY:n ja sen sidosryhmien välillä on parantunut merkittävästi. Etenkin sivuton käyttäjille on tuotu lisäarvoa sivujen helpolla käytettävyydellä: ajankohtaisen tiedon saatavuus, helppo yhteydenotto ja sivujen päivittäminen aikaa säästävästi tukevat jatkossa VYY:n toimintaa opiskelijoiden edustamisessa ja yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa.