Karelwood.com

Verkkosivusto
“Projekti laitettiin nopeasti alulle. Aloituspalaverista lähtien aikataulusta kiinnipitäminen oli erinomaista ja atFlow'n tiimi suunnitteli hyvin meidän näkemystä vastaavat sivut yhteistyössä. Olemme erittäin tyytyväisiä.”
karelwood.com
Janne Tahvanainen
Karelwood Oy
T_PLACEHOLDER_IMAGE

Karelwood Oy on pääsääntöisesti Itä-Suomessa toimiva yritys, joka on keskittynyt metsäpalveluiden tuottamiseen. Vuonna 2010 perustettu yritys työllistää välillisesti 120 henkilöä. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2018 14,9 miljoonaa ja puunkorjuu yli miljoona/m3.

 

Haaste: Vanhentuneen verkkosivun kaataminen uuden tieltä

Projektin lähtökohtana oli uudistaa Karelwoodin verkkosivut tähän päivään, mikä samalla tehostaisi palveluiden markkinointia niistä kiinnostuneille asiakkaille sekä helpottaisi yhteydenottoa suoraan verkosta. Tavoitteeksi asetettiin selkeän verkkosivuston toteutus, jonka avulla yritys voi esitellä tietoa palveluistansa monipuolisesti.

 

Ratkaisu: Verkkosivut, jotka helpottavat metsäpalveluiden tarjoamista

Yhteistyö aloitettiin palaverilla, jossa kävimme asiakkaan kanssa läpi aikaisempien verkkosivujen ongelmakohtia ja toiveita tuleville sivuille, jotta sivujen suunnittelussa ja toteutuksessa saatiin huomioitua asiakkaan näkemykset. Tiivis yhteistyö jatkui läpi koko projektin, jonka lopputuloksena toteutimme Karelwoodille uudenlaiset verkkosivut Dataflow-alustalle.

  • Sivusto on toteutettu selkeäksi ja yksinkertaiseksi, joilta kävijä löytää nopeasti kaiken tarvittavan tiedon yrityksestä
  • Englanninkielinen sivuversio auttaa yritystä tavoittamaan myös kansainvälisiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita
  • Sivuston rakentamisessa panostettiin myös sivuston mukautuvuuteen kaikille päätelaitteille
  • Sivuston ulkoasu suunniteltiin yrityksen ilmeen mukaiseksi
  • Sivut ovat helposti yrityksen itse päivitettävissä, jolloin tieto pysyy ajan tasalla 

 

Tulokset: Uudistetut verkkosivut keräävät asiakkailta kiitosta

Karelwoodin uudet verkkosivut ovat keränneet runsaasti kiitosten yrityksen asiakkailta tyylikkäästä ja selkeästä toteutuksesta. Verkkosivujen ansiosta yritys voi nyt tarjota palveluitaan useammalle kiinnostuneelle asiakkaalle ja yhteistyökumppanille, mikä puolestaan antaa vankan tuen yrityksen liiketoiminnan kehitykselle ja kasvulle.