17.09.2023

AtFlow Oy:n älykkään, vastuullisen ja saavutettavan verkkokauppa-alustan MVP:n kehittäminen 2023–2024

EU-rahastot_herokuva

Olemme toteuttamassa Euroopan unionin osarahoittamaa hanketta, jossa keskitymme luomaan version uudesta verkkokauppa-alustasta MVP:stä (Minimum Viable Product, mutta toivomme siitä myös Most Valuable Playeriä). Alustan tarkoituksena on hyödyntää tekoälyä monipuolisesti muun muassa saavutettavuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta. Hankkeen tavoitteena ovat seuraavat tulokset ja vaikutus:
 
  • Valmis älykkään, vastuullisen ja saavutettavan verkkokauppa-alustan MVP-versio, joka hyödyntää tekoälyä ja tarjoaa personoituja suosituksia, ennustavaa analytiikkaa, algoritmeihin perustuvaa luonnonvaroja säästävää varastonhallintaa, ekologisia valintoja ostoprosessiin ja logistiikkaan sekä muita älykkäitä toiminnallisuuksia.
  • Saavutettavuusstandardien toteuttaminen ja vastuullisuusperiaatteiden huomioiminen tuotteen suunnittelussa ja kehityksessä.
  • Vastuullisten valintojen mahdollisuuksien ja tietoisuuden lisääntyminen kotimaisessa verkkokaupassa niin verkkokauppiaille kuin verkkokauppojen loppuasiakkaille.
  • Jatkokehitysmahdollisuuksien ja markkinapotentiaalin arviointi MVP:n sekä asiakaspalautteen perusteella.
  • Kilpailukykyä yritykselle verkkokauppaliiketoiminnassa kotimaan pk-sektorissa ulkomaisiin alustaratkaisuihin nähden

                                           

                                              

 

"Alustan tarkoituksena on hyödyntää tekoälyä monipuolisesti muun muassa saavutettavuuden ja vastuullisuuden näkökulmasta."

 

Asiakasnäkökulmasta hankkeen tulokset tehostavat ja automatisoivat verkkokauppiaan sivuston ylläpitotyötä, joka mahdollistaa työajallisen ja sitä kautta kustannuksellisen säästön liiketoiminnassa. Alustaa hyödynnetään myös loppuasiakkaan kokemuksen, tunnepolkujen ja -yhteyden vahvistamiseen, joka puolestaan vahvistaa asiakassuhdetta. Lisäksi tehokkuus ja moderni toiminnallisuus lisäävät alustan kilpailukykyä teknologian näkökulmasta.

EU:n tuki mahdollistaa oman osaamispääoman ja henkilöstöresurssien kohdentamisen lisäksi myös mahdollisen ulkoisen osaamisen palkkaamisen hankkeeseen. Hanke on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa, josta löytyy lisätietoa täältä: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

AtFlow Oy:n älykkään, vastuullisen ja saavutettavan verkkokauppa-alustan MVP:n kehittäminen 2023–2024 –hankkeesta saa lisätietoa meiltä: Ota yhteyttä tai suoraan sähköpostista jouni@atflow.fi.