17.09.2023

AtFlow Oy:n älykkään, vastuullisen ja saavutettavan verkkokauppa-alustan MVP:n kehittäminen 2023–2024

EU-rahastot_herokuva

Olemme toteuttamassa Euroopan unionin osarahoittamaa hanketta, jossa keskitymme luomaan version uudesta verkkokauppa-alustasta MVP:stä (Minimum Viable Product, mutta toivomme siitä myös Most Valuable Playeriä). Hankkeen tavoitteena ovat seuraavat tulokset ja vaikutus:

- Valmis älykkään, vastuullisen ja saavutettavan verkkokauppa-alustan MVP-versio, joka hyödyntää tekoälyä ja tarjoaa personoituja suosituksia, ennustavaa analytiikkaa, algoritmeihin perustuvaa luonnonvaroja säästävää varastonhallintaa, ekologisia valintoja ostoprosessiin ja logistiikkaan sekä muita älykkäitä toiminnallisuuksia.

- Saavutettavuusstandardien toteuttaminen ja vastuullisuusperiaatteiden huomioiminen tuotteen suunnittelussa ja kehityksessä.

- Vastuullisten valintojen mahdollisuuksien ja tietoisuuden lisääntyminen kotimaisessa verkkokaupassa niin verkkokauppiaille kuin verkkokauppojen loppuasiakkaille.

- Jatkokehitysmahdollisuuksien ja markkinapotentiaalin arviointi MVP:n sekä asiakaspalautteen perusteella.

- Kilpailukykyä yritykselle verkkokauppaliiketoiminnassa kotimaan pk-sektorissa ulkomaisiin alustaratkaisuihin nähden

EU:n tuki mahdollistaa oman osaamispääoman ja henkilöstöresurssien kohdentamisen lisäksi myös mahdollisen ulkoisen osaamisen palkkaamisen hankkeeseen.

Hanke on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa, josta löytyy lisätietoa täältä: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027.

AtFlow Oy:n älykkään, vastuullisen ja saavutettavan verkkokauppa-alustan MVP:n kehittäminen 2023–2024 –hankkeesta saa lisätietoa meiltä: Ota yhteyttä tai suoraan sähköpostista jouni@atflow.fi.