Kirjoittaja: Marjo Riikonen
Julkaistu: 05.09.2017

Verkkopalvelun kestävä kehitys - pitkäjänteistä palvelukehitystä muuttuvan digimaailman haasteisiin

Kauaskantoinen sähköisen liiketoiminnan suunnitelma ja pitkäikäinen verkkopalvelu – kukapa yrittäjä ei näistä haaveilisi. Kuinka pitkäikäinen verkkopalvelu sitten syntyy?

Marjo Riikonen ja Pipsa Martikainen

Vastaukseksi tähän atFlow tarjoaa verkkopalveluiden kehityspalvelua, joka nimensä mukaisesti kehittää asiakkaan palvelua jatkuvasti. Tämä palvelumalli sopii yrityksemme arvomaailmaan saumattomasti, sillä haluamme tarjota asiakkaillemme kestävää digikehitystä.

Kehityspalvelun anatomia

Kehityspalvelu on luontevaa aloittaa esimerkiksi verkkopalvelua perustettaessa tai verkkopalvelun uudistustilanteessa. Kun istahdamme asiakkaan kanssa samaan pöytään jo verkkopalvelun ideointivaiheessa, voimme yhdessä luoda asiakkaan tarpeisiin ja budjettiin sopivan kokonaisuuden, jota lähdemme toteuttamaan yhdessä määritellyn ajanjakson aikana.

Tästä tyypillisiä esimerkkejä ovat verkkopalvelu, jonka toiminnallisuutta laajennetaan ja monipuolistetaan ajanjakson kuluessa, sekä ”verkkopalveluperhe”, jossa toteutetaan useita eri verkkopalveluita saman liiketoiminnan ympärille. Toiminnallisuuden laajentaminen voi tarkoittaa esimerkiksi verkkokauppatoimintojen liittämistä verkkopalveluun. ”Verkkopalveluperheen” tapauksessa toteutetaan useita erillisiä mutta yhtenäisiä verkkopalveluita, yleensä eri aikasykleissä.

Kehityspalvelu on mahdollista sovittaa myös ”jo valmiin” verkkopalvelun ympärille. Kehityspalveluiden parissa työskentelevien mukaan palvelu ei ole koskaan valmis, vaan aina on mahdollisuus kehittää jotain uutta, mikä parantaa kehitettävän palvelun käyttökokemusta, rikastuttaa sisällöllisesti tai jatkojalostaa prosesseja.

Hyödyt asiakkaalle

Parasta kehityspalveluissa on, että matkan varrella saadut kehitysajatukset ja ideat voidaan huomioida parhaalla mahdollisella tavalla. Ideakohtaisesti määrittelemme yhdessä, uppoaako uusi ajatus jo toteutuksessa olevaan palveluun jouhevasti, vai otetaanko se mukaan kenties myöhemmässä vaiheessa osana uutta toiminnallisuutta. Muutokset ovat näin mahdollisia myös hyvin nopealla aikataululla.

Molemminpuolisena etuna on, että palvelun kehitysprosessissa mukana olevien tahojen yhteistyö on sujuvaa kummankin toimintamallien ollessa tuttuja. Yhdessä tekeminen voi olla juuri niin tiivistä kuin asiakas toivoo.

Asiakkaan kannalta mukavaa on myös se, että kehityspalveluilla on mahdollista saada kustannussäästöjä. Kustannussäästöt mahdollistetaan suunnitelmallisuudella – kun työtehtävät ja niihin arviolta kuluva aika suunnitellaan hyvin ennakkoon, asiakas tietää aina, mistä maksaa.

Tiimi kehityspalveluiden ympärillä

AtFlow’lla kehityspalveluiden ympärillä työskentelee tällä hetkellä kuuden ammattilaisen tiimi. Osaamista tiimillä on niin strategisesta kehittämisestä ja toiminnansuunnittelusta kuin teknisestä ja visuaalisesta palvelukehityksestä.

Tiimi ahkeroi jatkuvasti muun muassa yhden Suomen laajimman verkkokaupan, Lamnia.com:in parissa. Yhteisen taipaleen varrelle on mahtunut monenlaisia uudistuksia, niin suuria kuin pienempiäkin. Vuonna 2014 tiimi aloitti 26 kieliversiota omaavan retkeily-, erä- ja metsästysvarusteisiin erikoistuneen verkkokaupan siirtämisen atFlow’n oman verkkokauppapohjan, Dataflow eCommercen, päälle. Samalla sysäyksellä uudistui myös verkkokaupan ulkoasu. Verkkokauppaan kehitetään jatkuvasti uusia toimintoja sekä käyttökokemusta parantavia uudistuksia usean henkilön voimin.